Moravské zemské muzeum (Brno, Česká republika)

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

       júl 1817 (Brno, Česká republika) - dodnes (Brno, Česká republika)

- Moravské zemské muzeum v Brne bolo založené v júli v roku 1817 cisárskym dekrétom Františka I. ako Zemské museum Františkovo. Základom mineralogickej zbierky bola zbierka šľachtica grófa Serényiho (1818). Najvýznamnejšie prírastky múzeum získalo v 19. storočí kedy darom získalo zbierky grófov Mitrovského a Salma (obe v r. 1820) a princa Liechtensteina (1837). Do konca 19. storočia ešte pribudli v múzeu zbierky A. Heinricha, niekdajšieho kancelára múzea Braumüllera, Rudczinského, F. Katholitzkého (1889), F. Dvorského (1898) a časť zbierky Ch. Andrého. Neskôr, v 20. storočí, získalo múzeum aj ďalšie významné zbierky nasledujúcich zberateľov: F. Kretschmer (1908), J. Bakeš (1922), B. Kučera (1926, zbierka postupne doplňovaná do r. 1931), T. Kruťa (I. časť 1927), G. Švancara (1930), J. Petrželka (1936), E. Vojanec, P. Chlupáček, E. Burkart (1941). Najhodnotnejšie vzorky múzea pochádzajú zo zbierky J. Bakeša a medzi najväčšie zbierky sa zaraďujú ešte zbierky Burkarta a Kučeru. Po 2. svetovej vojne získalo múzeum časti týchto zbierok: M. Charvát, A Křen, J. Krejčí, V. Gross (všetky 1948), H. Klein, K. Kořínek (obe 1949), J. Fiala (1950), T. Kruťa (II. časť 1950), A. Boleslawsky a W. Hruschka (zbierky z Rajhradského kláštora; 1951), A. Matala (1951), J. Staněk (1952). V súčasnosti mineralogické zbierky múzea sú tvorené ~145 000 vzoriek minerálov (2002), z ktorých ~100 000 je z Moravy a zo Sliezska, čo je jedna z najväčších regionálnych zbierok na svete. Ďalej zbierky tvorí približne 1500 drahokamov a drahých kameňov, 1000 tektitov a 50 meteoritov.

Kurátori:
1836 - 1864?
Prof. A. Heinrich (? - 1864)
1896             
M. Trappe
1923 - 1933 
Dr. Z. Jaroš a Dr. F. Dvorský
1948 - 1978  Dr. Tomáš Kruťa
1979 - 2000 ?

2000? - dodnes Dr. Stanislav Houzar

 

   Etiketa veľkosti 85 x 59 mm pravdepodobne z 80.-tych rokov 20. storočia. Vzorka pochádza zo zbierky Tomáša Kruťu (1906-1998). Zbierka: Mineralogická zbierka Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Kruťa T., 1952: Moravské museum v Brně. -  ?, 4 s.

Papp G., 2005: History of minerals, Rocks and Fossil Resins Discovered in the Carpathian Region. -  Studia Naturalia, 15, Hungarian Natural History Museum, Budapest, 216 s.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. - Granit,  Praha, 480 s.

- http://www.mzm.cz

Späť na začiatok stránky