Magyar Természettudományi múzeum (Budapešť, Maďarsko)

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 1802 (Budapešť, Maďarsko) - dodnes (Budapešť, Maďarsko)

- Vznik mineralogickej a petrologickej zbierky sa spája so vznikom Maďarského národného múzea, ktoré bolo založené v roku 1802. Zbierky boli prvý krát systematicky usporiadané a vystavené v roku 1810, keď vzniklo Prírodovedné a technologické oddelenie. Počas tohto obdobia boli zbierky obohatené najmä o vzorky z Uhorska, ktoré získalo múzeum darom, zriedkavejšie boli kúpené celé zbierky uhorských prírodovedcov ako P. Kitaibela z Budapešti (v r. 1818), I. A. R. Szaibélyho z Oraviţe Montany v Rumunsku (1839), F. Podmaniczkeho (1842) a W. Petza z Budapešti (1845). V roku 1870 získalo múzeum zbierku vojvodcu Lobkowitza s 40 000 položkami, čím sa začal 50-ročný rozsiahly systematický rozvoj mineralogických zbierok. Táto "zlatá éra", ktorú začal významný mineralóg József Krenner (1833-1920), trvala takmer 50 rokov (do r. 1918) a počas nej múzeum získalo aj viacero významných zbierok ako napr. Schuchardtovu a Esterházyho zbierku. V r. 1918 bolo v muzeálnej zbierke sústredených asi 100 000 vzoriek a patrila k najlepším na svete. Zbierky boli mierne poškodené počas 2. svetovej vojny (1944-1945), ale počas revolúcie v Maďarsku v roku 1956 pri požiari vzniknutom po streľbe z tanku bolo zničených približne 100 000 vzoriek (~ 80 % všetkého materiálu), ako aj knižnica a väčšina archívu. Všetok materiál čo sa zachoval bol nanovo zaradený do 2 zbierok - systematickej a lokalitnej. Nová stála expozícia bola zostavená v rokoch 1962-1988. V r. 1995 sa oddelenie mineralógie presťahovalo do súčasnej budovy Ludovícea, kde bola predtým vojenská vysoká škola. V súčasnosti (2002) má mineralogická zbierka spolu s rudnými vzorkami vyše 53 000 položiek a zahŕňa najmä vzorky z klasických stredoeurópskych lokalít a čiastočne aj karpatských lokalít. Zbierka meteoritov obsahuje 652 položiek (2002) a horniny sú zastúpené vyše 18 500 vzorkami (2002). Veľkolepou súčasťou horninovej zbierky je ~ 400 naleštených dekoračných kameňov z Talianska, ktoré daroval kráľ Victor Emmanuel.

Kurátori:
1802 -?
18
66 - 1869 József Sándor Krenner (asistent kurátora)
1869 - 1870 József Sándor Krenner (čestný kurátor)
1870 - 1919 József Sándor Krenner
1882 - 1923
Andor Semsey (čestný riaditeľ miner. odd.)

1919 - 1922 Sándor Koch (asistent kurátora)
1922 - 1935 Sándor Koch
1935? - 1941? Károly Zimányi
1941? - 19XX? ?
19??? - dodnes Gábor Papp

 

   Etiketa veľkosti ? x ? mm z roku 1958. Zbierka: Maďarské národné múzeum (Budapešť, Maďarsko).

   Etiketa veľkosti ? x ? mm z roku 1963. Zbierka: Maďarské národné múzeum (Budapešť, Maďarsko).

 

Referencie:

Papp G., 2005: History of minerals, Rocks and Fossil Resins Discovered in the Carpathian Region. -  Studia Naturalia, 15, Hungarian Natural History Museum, Budapest, 216 s.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. - Granit,  Praha, 480 s.

Späť na začiatok stránky