Budova Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 1930 (Liptovský Mikuláš, Slovensko) - dodnes (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

   Mineralogické zbierky múzea vznikali súčastne so založením múzea a boli súčasťou Liptovskej zbierky z roku 1904 z iniciatívy Jana Volku Starohorského - zakladateľa múzea. V súčasnosti zbierkový fond minerálov obsahuje takmer 3000 ks (cez 1800 evidovaných položiek). Zhromažďuje viac ako 300 druhov a variet minerálov. Orientáciu na záchranu krasových foriem podnietilo najmä získanie rozsiahlej krasovej zbierky z jaskyne Domica. Múzeum vlastní unikátnu zbierku kryštálov kalcitu získaných z krasových území Slovenska a zahraničia.

Kurátori:
1968 - 1980
RNDr. Stanislav Pavlarčík (1949- )
1980 - 1983
Viera Tereková
1983 - 1986
Marta Lucinkiewitzová
1986 - 1989 Oľga Hlavatá
1989 - 1997
Ing. Renáta Dzúrová

1997 - dodnes RNDr. Monika Orvošová (1967- )

Štítky múzea sú veľkosti 93 x 68 mm a sú písané na hrubšom bielom papieri. Všetky štítky majú predtlačené nasledovné nápisy "Predmet:, Lokalita:, Počet ks:, Evid. č.:, Prírast. č.:, Určil:, Uloženie:", ktoré sú od seba oddelené horizontálnymi a vertikálnymi čiarami do jednotlivých polí. V hlavičke oddelenej od zvyšnej časti etikety horizontálnou čiarou cez celý profil štítku je predtlačený názov múzea. Starší typ štítkov má v hlavičke nápis "MÚZEUM SLOVENSKÉHO KRASU LIPT. MIKULÁŠ" a novší typ štítkov má nápis " Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva − Liptovský Mikuláš", predtlačený v dvoch riadkoch. Starší typ štítkov bol vypisovaný ručne perom, novšie etikety sú vyplňované písacím strojom. Evidenčné číslo býva niekedy vyplňované inou farbou (červenou, fialovou a pod.) perom alebo fixkou.

   Etiketa veľkosti 93 x 68 mm z roku 1983. Zbierka: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (Liptovský Mikuláš, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 93 x 68 mm z roku 1983. Zbierka: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (Liptovský Mikuláš, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 93 x 68 mm z roku 1993. Zbierka: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (Liptovský Mikuláš, Slovensko).

 

Referencie:

Šubová a kol., 2003: Sprievodca po múzeu. - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 48 s.

 

Poďakovanie

Za informácie a fotografie ďakujem kurátorke mineralogickej expozície múzea RNDr. Monike Orvošovej.

Späť na začiatok stránky