N1

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- ?

- ?

Nižšie uvedená etiketa má uvedenú cenu v korunách ("K"), ktoré sa v Rakúsko-Uhorsku používali v období od r. 1892 do zániku monarchie v r. 1918. Avšak aj po rozpade monarchie sa ešte pred zavedením šilingu v Rakúsku používali koruny v 20-tych rokoch 20. storočia.

   Etiketa veľkosti 45 x 53 mm z rokov 1919-1922. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky