N2

Citácia: Ozdín D., 2009-2015: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

       ? - † ?

- ?

- Podľa typu štítku, písma a druhu vzorky etiketa pochádza pravdepodobne z poslednej štvrtiny 19.-teho alebo z prvej štvrtiny 20. storočia. Podľa etikety pravdepodobne ide o pruskú zbierku.

Nižšie uvedená etiketa má rozmery 54 x 41 mm, má prírastkové číslo minerálu v zbierke a charakteristické orámovanie. Ďalšie údaje o iných etiketách nie sú známe.

   Etiketa veľkosti 54 x 41 mm. Zbierka M. Števko (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky