N3

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- ?

- Podľa typu štítku, písma a druhu vzorky etiketa pochádza pravdepodobne z konca 19.-teho alebo z prvej štvrtiny 20. storočia.

Nižšie uvedená etiketa má rozmery 53-55 x 44 mm, má prírastkové číslo minerálu v zbierke a cenovku. Ďalšie údaje o iných etiketách nie sú známe.

   Etiketa veľkosti 53-55 x 44 mm. Zbierka M. Števko (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky