N4

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- ?

- Etiketa je zo zbierky Alexa Franza a pravdepodobne pochádza z prvej polovice 20.-teho storočia.

Podľa typu písma etiketu písal starší pravdepodobne viac ako 60-ročný človek. Etiketa je písaná prevažne čiernou ceruzkou, menej čiernym tušom na sivohnedozelenkastom papieri. Papier je odstrihnutý do nepravidelného lichobežníka. Ďalšie údaje o podobných etiketách nie sú známe.

   Etiketa veľkosti 65,5-68 x 57,5-60 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky