N5

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- ?

- Podľa typu štítku, písma a druhu vzorky etiketa pochádza pravdepodobne z 2. polovice 19.-teho až z prvej štvrtiny 20. storočia.

Etiketa má rozmery 55 x 63 mm a je z tvrdého (kartónového) papiera sivohnedej farby. Text je písaný ručne tušom.

   Etiketa veľkosti 55 x 63 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky