N6

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- ?

- Podľa typu štítku, písma a druhu vzorky etiketa pravdepodobne pochádza z Nemecka z rokov 1830-1860. Zbierka obsahovala viacero cinabaritov najmä z Európy (Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a pod.).

Etiketa má rozmery 52 x 42 mm a text je písaný hnedým tušom na mäkkom resp. štandardnom papieri.

   Etiketa veľkosti 52 x 42 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky