N7

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- ?

- Podľa textu na štítku, vzorka ako aj etiketa pochádza z roku 1908.

Etiketa má rozmery 74 x 50 mm.

   Etiketa veľkosti 74 x 50 mm. Zbierka M. Krupa (Zvolen, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky