N8

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- ?

- Podľa typu písma a štítku etiketa pochádza pravdepodobne z prvej polovice 20. storočia.

Etiketa má rozmery 52 x 46 mm, 4 vybodkované riadky a má 2 obvodové rámčeky. Vnútorný je tvorený tenkou linkou, vonkajší hrubšou.

   Etiketa veľkosti 52 x 46 mm. Zbierka M. Krupa (Zvolen, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky