Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta (Bratislava, Slovensko)

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 1940 (Bratislava, Slovensko) - dodnes (Bratislava, Slovensko)

- Zbierka bola založená pravdepodobne pri vzniku Mineralogicko-petrografického ústavu Prírodovedeckej fakulty Slovenskej Univerzity v rokoch 1940-1942. Jej zakladateľom bol Prof. R. Lukáč, prednosta ústavu a správca v Slovenskom banskom múzeu (predtým Múzeum Dionýza Štúra) v Banskej Štiavnici (máj 1939 - august 1940) a tiež správca Ústavu mineralogicko-petrografického Fakulty chemicko-technologického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej. Základom zbierky boli zbierky od firmy Krantz z Bonnu, Peschlova zbierka, Rongeho zbierka z Broumova a vzorky z Freibergskej baníckej akadémie (Mineralien Niederlage). Neskôr pribudli najmä darované vzorky a vzorky zo zberov z exkurzií, výskumov a stáží pracovníkov fakulty. V súčasnosti sa zbierka rozširuje najmä v oblasti topografickej a systematickej mineralógie Slovenska a v posledných rokoch sa rozvíja aj zbierka meteoritov. Katedra mineralógie a petrológie uchováva aj bohatý petrografický materiál čoho dokladom je aj rozsiahla petrografická expozícia. Katedre bol v r. 2007 zlikvidovaný depozit s tisíckami vzoriek v Šúri. Niektoré ďalšie geologické katedry Prírodovedeckej fakulty v súčasnosti majú vo svojich depozitoch množstvo väčšinou ložiskových a petrografických vzoriek z posledných 4 desaťročí.

 
založenie Univerzity Komenského (27. 6. 1919)

premenovanie Univerzity Komenského na Slovenskú Univerzitu (1940)

Prírodovedecká fakulta Slovenskej Univerzity (1940)

1.2.1941 - 1950 Mineralogicko-petrografický ústav

Prírodovedecká fakulta Slovenskej Univerzity (19

1950 Katedra geológie (zlúčenie Mineralogicko-petrografického ústavu a Geologicko-paleontologického ústavu Slovenskej Univerzity a 2 analogických geologických ústavov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave do jednej spoločnej katedry)

1951 - 1952 Katedra mineralógie a petrografie

 

Fakulta geologicko-geografických vied Slovenskej Univerzity (1952-1959)

1952 - 1959 Katedra mineralógie a petrografie

1952 - 1959 Katedra nerastných surovín

premenovanie Slovenskej Univerzity späť na Univerzitu Komenského (1954)

zlúčenie Fakulty geol.-geogr. vied a Prírodovedeckej fakulty (1959)
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

1959 - 1981

Katedra mineralógie a kryštalografie

Katedra petrografie Katedra nerastných surovín

1981 - 1986/87

Katedra geochémie a mineralógie

Katedra petrografie Katedra nerastných surovín

1986/87 - dodnes

Katedra mineralógie a petrológie

Katedra geochémie Katedra ložiskovej geológie

 

Kurátori Katedry mineralógie a petrológie:
1940 - 1.10.1977
Prof. Dr. Rudolf Lukáč (1909-1985)
1.1.1961 - 31.12.1982 Vlasta Judinová
1979 - 1989
RNDr. Daniela Briatková

1989 - 1991
Mgr. Ivan Friedl
1991 - 28.2.1997
RNDr. Viktória Fejdiová
1.10.1997 - 2000
Mgr. Miroslav Horal (1974 -)
(2000) 1. 3. 2001 - dodnes
Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (1972- )

 

Kurátori Katedry ložiskovej geológie:
1952 - 1968 Prof. Cyril Varček (1928-1996)
1968 - 1975 Dr. Ladislav Vavro
1975 - 1991 
Dr. Ján Miškovic (1949- )

1991 - doteraz doktorandi
 

Najstaršie štítky mali v hornej časti štítku nápis "Mineralogicko-petrografický ústav Slovenskej Univerzity v Bratislave". Vzorky pochádzajúce pôvodne zo Slovenského banského múzea z Banskej Štiavnice (vtedy Štúrovo múzeum) mali v dolnej časti štítku fialové razítko "ŠTÚROVO MÚZEUM". Neskôr sa používali štítky s nápisom "Katedra mineralógie a kryštalografie Prírodovedeckej fak. UK - Bratislava".

   Etiketa veľkosti 86 x 64 mm z r. 1940-1945? (odstrihnutý štítok). Vzorka pochádza zo Slovenského banského múzea z Banskej Štiavnice (= Štúrovo múzeum). Zbierka: Mineralogická zbierka Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 81 x 58 mm z r. 1940-1945? (odstrihnutý štítok). Vzorka pochádza zo Slovenského banského múzea z Banskej Štiavnice (= Štúrovo múzeum). Zbierka: Mineralogická zbierka Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 86 x 64 mm z r. 1940-1949?. Zbierka: Mineralogická zbierka Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 101 x 77 mm z r. 1964. Zbierka: Mineralogická zbierka Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 101 x 77 mm z r. 1959-1981. Zbierka: Mineralogická zbierka Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 82 x 56 mm z r. 1987. Zbierka: P. Bačík (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Bartl J., Čech F., Čech M., Čižmár J., Drobná M., Erdelský K., Holba V., Hovorka D., Jablonský J., Kraus I., Masár J., Matula M., Mičian Ľ., Mládek J., Országh I., Peciar V., Pijak V., Plesník P., Seitz I., Sitár V., Siráň G., Šebesta J., Štepanovičová O., Trnovský I., Veselský J., Zaťko M., 1992: Päťdesiat rokov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. - Univerzita Komenského, Bratislava, 344 s.

Belešová O., 1987: Súpis mineralogických zbierok na Slovensku. - Ústredná správa múzeí a galérií, Bratislava, 39 s.

Ďuďa R. & Ozdín D.: Minerály Slovenska. - Granit, Praha, 480 s. 

Horal M. & Ozdín D., 2000: “The mineralogical system of Slovakia” Exhibition. - Acta Mineralogica-Petrographica, Supplementum, 41, 51.

Korec P., 2007: História fakulty. http://www.fns.uniba.sk

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. - Granit,  Praha, 480 s.

Späť na začiatok stránky