Leibniz Universität Hannover, Institut für Mineralogie (Nemecko)

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 1831 (Hannover, Nemecko) - dodnes (Hannover, Nemecko)

- Kedy vznikla zbierka na vysokej škole v Hannoveri nie je známe. Prvé laboratórium chémie, popri ktorom mohli byť k dispozícii aj minerály, založil Friedrich Heeren v rokoch 1854-1855. V 19. storočí sa prakticky prírodné vedy neučili na tejto vysokej škole a neskôr boli súčasťou "Všeobecných vied". Dnes je Mineralogický inštitút jeden z 3 geovedných ústavov Prírodovedeckej fakulty Leibnizovej Univerzity v Hannoveri. Táto univerzita je jednou z 3 častí Dolnosaského technologického inštitútu (Niedersächsische Technische Hochschule). Bližšie údaje o existencii mineralogických zbierok nie sú známe, nakoľko ústav nemá oficiálneho kurátora zbierok.

História:
1. Höhere Gewerbeschule/Polytechnische Schule (2. 5. 1831)
2. Königliche Technische Hochschule (1. 4. 1879)
3. Technische Hochschule Hannover (pred alebo v r. 1884)
4. Technische Universität Hannover (1968)
5. Universität Hannover (1. 10. 1978)
6. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (1. 6. 2006)
 

Štítky "Technische Hochschule" mali v ľavej hornej časti štítku napísané prírastkové číslo. V centrálnej časti etikety je najskôr v riadku napísaná lokalita a ž pod ňou v 2. riadku názov minerálu. Obidva názvy sú podčiarknuté. Prírastkové číslo, lokalita a názov minerálu su ručne písané hnedočiernym tušom alebo atramentom. V spodnej časti štítku je vodorovnou čiarou nesiahajúcou až k okrajom oddelený predtlačený nápis "Mineralogisch-Geologiches Institut" a v ďalšom riadku "der Technischen Hochschule Hannover.". Štítky nemajú žiadnu obvodovú linku a sú ručne strihané.

   Etiketa z pravdepodobne z prvej polovice 20. stor.

    http://www.e-rocks.com/Products.aspx?action=showproduct&id=160042&type=473

 

Referencie:

http://www.e-rocks.com/Products.aspx?action=showproduct&id=160042&type=473 (23.2. 2014)

http://www.uni-hannover.de/en/universitaet/geschichte/chronik/index.php (23.2. 2014)

Späť na začiatok stránky