Tomáš Bancík

Bancík Tomáš

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 7. 8. 1977 (Banská Bystrica, Slovensko) - dodnes (Banská Bystrica, Slovensko)

- súčasný slovenský zberateľ minerálov

- Tomáš Bancík patrí ku silnej generácii banskobystrických zberateľov minerálov z konca 20. a začiatku 21. storočia. Minerály zbiera od r. 1996 a jeho zbierka pozostáva najmä z vlastných zberov zo slovenských lokalít. Zbiera najmä sekundárne minerály medi z lokalít okolo Banskej Bystrice. V roku 2003 našiel na typovej lokalite v Ľubietovej jednu z najkrajších a najhodnotnejších vzoriek euchroitu na svete.

Tomáš Bancík používa 2 typy štítkov - zbierkové a komerčné. Pre minerály v zbierke požíva jeden typ zbierkových štítkov (na obrázku nižšie) veľkosti 65 x 40 mm, ktoré majú hore v strede v hlavičke nápis "zbierka TOMÁŠ BANCÍK". Centrálna časť štítku je rozdelená na 2 polia oddelené hrubou čiernou čiarou. V hornom poli je predtlačený nápis "M I N E R Á L", v spodnom "L O K A L I T A". V spodnej časti štítku je adresa zberateľa. Štítky sú robené na bielom papieri. Komerčné štítky majú veľkosť 45 x 47 mm sú tlačené na obyčajnom bielom papieri a majú predtlačené nápisy "Minerál:", "Lokalita:" a "Rok nálezu:". V spodnej časti štítku je hrubou čiarou oddelená adresa.

   Etiketa z roku 2010 (65 x 40 mm) vyplňovaná autorom. Zbierka T. Bancík (Banská Bystrica, Slovensko).

   Etiketa z roku 2007 (45 x 47 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Poznámky:

- Text verifikovaný T. Bancíkom.

Späť na začiatok stránky