Béhier Jean

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 1903 (?, Francúzsko) - † 1963 (Francúzsko?)

- významný francúzsky mineralóg polovice 20. storočia

- Jean Béhier bol francúzsky mineralóg, ktorý pracoval od roku 1953 v Geologickej službe Madagaskaru, kde robil mineralogicko-ložiskový výskum. Na Madagaskare objavil okolo 70 nových minerálov pre túto krajinu a jeden nový minerál na svete - hibbonit. Napísal niekoľko kníh napr. Contribution à la minéralogie de Madagascar, deuxième partie, Service Géologique de Madagascar (1958), Contribution à la minéralogie de Madagascar (1960), Etude des minéralisations des plages de Madagascar (1954), Minerais de provincia de Moçambique (1957), Carte mineralogique de Madagascar (1963) atď. Až do svojej smrti v roku 1963 pracoval na organizácii a rozvoji Národného geologického múzea (Musée National de Géologie) a Mineralogického laboratória Geologickej služby. Bol členom Francúzskej mineralogickej spoločnosti. Podľa Jeana Béhiera bol v roku 1961 opísaný minerál behierit. Jeho zbierka obsahovala okolo 5000 vzoriek a bola rozdelená na 3 časti: francúzsku, európsku a madagaskarskú. Väčšinu jeho zbierky získal v roku 2001 francúzsky obchodník Alain Martaud. Vzorky minerálov tohto obchodníka z Behiérovej zbierky majú v hornej časti nápis "Collection Jean Béhier" a v spodnej časti nápis "Alain MARTAUD MINÉRAUX".

Štítky sú písané na papieri štandardnej hrúbky. Majú veľkosť 72 x 48 mm (podľa archívu mineralogický ch štítkov Mineralogical Recordu je to 72 x 49 mm) a majú dvojitý obvodový rámik čiernej farby. Vonkajšia linka rámiku je hrubšia ako vnútorná. Vrchná časť štítku s nápisom "Collection J. BÉHIER" je oddelená od zvyšku etikety dvojitou tenkou čiernou čiarou. V hlavnom poli štítku je predtlačené "N°", kde má byť napísané prírastkové číslo, ktoré však väčšinou nebýva vpisované. Okrem predtlačeného "N°" býva predtlačený nápis "Localité:". Všetky ručne písané štítky sú písané rovnakým písmom, pravdepodobne priamo Behiérovým. Charakteristickým znakom je písanie názvu minerálu, ktorý je písaný veľkým tlačeným písmom, pričom prvé písmeno je vždy väčšie ako ostatné a názov býva podčiarknutý.

Jean Béhier

   Etiketa veľkosti 72 x 48 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Martaud A., 2001: Jean Béhier 1903-1963. Le règne Minéral, 39.

Wilson Wendell E., 2010: Mineralogical Record Biographical Archive. (http://www.minrec.org/labels.asp?colid=120)

2010: http://www.geoforum.fr/index.php?showtopic=14371&st=20

Späť na začiatok stránky