Bernard Jan Hus

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 7.9.1928 (Praha, Česká republika) - dodnes (Praha, Česká republika)

- jeden z najvýznamnejších českých mineralógov 20. storočia

- Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, DrSc., vyštudoval na Univerzite Karlovej v Prahe, kde neskôr aj pracoval. Od r. 1954 pracoval v Ústrednom ústave geologickom v Prahe až do svojho odchodu do dôchodku. Je autorom vyše 150 vedeckých článkov. Vydal niekoľko veľmi významných knižných publikácií: Bernard et al., 1969: Mineralogie Československa.; Bernard, Rost eds., 1992: Encyklopedický přehled minerálů.; Bernard, 2000: Minerály České republiky.; Bernard & Hyršl, 2004: Minerals and their localities. Doc. Bernard zastával množstvo významných funkcií: vedúci redakčnej rady Věstníku Ústředního ústavu geologického (od r. 1955), predseda odbornej skupiny mineralógie Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu pri ČSAV (1974-1986), predseda Paragenetickej komisie IAGOD (International Association on Genesis of Ore Deposits) (1970-1982), predseda Společnosti Národního muzea v Prahe, je členom Mineralogical Society of America (od r. 1956), Societé pour la Géologie Appliquée (od r. 1975) a Geographical Society of America (od r. 1980). Je jeden zo zakladajúcich členov IAGOD a Geochemical Society vo Washingtone. Ako expert pôsobil niekoľko rokov v zahraničí, najmä na rudných ložiskách po celej Európe, ale aj v Afrike (Etiópia, Maroko, Zair, Nigéria), USA a v Ázii.

Štítky J. H. Bernarda sú z tvrdého mierne zažltnutého papiera veľkosti 59 x 44 alebo 70 x 53 mm. Etikety majú v hornej časti nápis "Sbírka minerálů Doc. Dr. J. Bernarda", pod ktorým je vodorovná čierna čiara. Etiketa je písaná písacím strojom (čierna tlač) a spravidla názov minerálu je písaný veľkými písmenami. Štítky majú v pravom hornom rohu prírastkové číslo, ktoré však zároveň nebýva umiestnené na mineráloch.

Jan Hus Bernard

   Etiketa veľkosti 70 x 53 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Jan Hus Bernard

   Etiketa veľkosti 59 x 44 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Jan Hus Bernard

   Etiketa veľkosti 44,5-47 x 34 mm. Zbierka T. Mikuš (Slovenská Ľupča, Slovensko).

 

Referencie:

Bernard J. H. & Rost R. (eds.), 1992: Encyklopedický přehled minerálů. - Academia, Praha, 1-704.

Litochleb J., 2003: Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc. - Bull. min.-petr. Odd. Nár. Muz. v Prahe, 11, 276.

Späť na začiatok stránky