Böhm & Wiedemann

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? (Mníchov, Nemecko) - † ? (Mníchov?, Nemecko)

- významný nemeckých mineralóg a lingvista na prelome 19. a 20. storočia

- Franz Wiedemann bol známy už v roku 1875 ako jediný majiteľ mníchovskej firmy zaoberajúcej sa výrobou jemnej optiky a zároveň obchodník z minerálmi. V roku 1896 prevzal firmu jeho syn Franz Wiedemann ml. V roku 1928 firmu riadili Franz a Hans Wiedemannovci.

Štítky sú písané na dnes už zožltnutom tvrdom papieri. Majú veľkosť 69 x 50 mm (ďalšie veľkosti a typy sú uvedené v štítkovom archíve Mineralogical Recordu) a 6 vybodkovaných riadkov. Štítky majú rámik tvorený z čiernej linky, v ktorej vo vnútorných rohoch sú ornamenty pripomínajúce trojlístok. Na najvrchnejšom skrátenom riadku je na začiatku predtlačené tučným písmom "No.". V strede v spodnej časti etikety je pretlačený nápis "Böhm & Wiedemann, München". Väčšina štítkov je písaná rovnakým písmom.

   Etiketa veľkosti 69 x 50 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Wilson Wendell E., 2010: Mineralogical Record Biographical Archive. (http://www.minrec.org/labels.asp?colid=194)

Späť na začiatok stránky