Ľudovít Dojčanský

Dojčanský Ľudovít

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 3.12.1951 (Rudňany, Slovensko) - dodnes (Spišská Nová Ves, Slovensko)

- súčasný slovenský zberateľ minerálov

- Ľudovít Dojčanský patrí k najvýznamnejším spišským zberateľom minerálom. Ako jeden z mála zberateľov na Slovensku mal už počas socializmu svoje vlastné etikety. Po skončení Strednej priemyselnej školy chemickej vo Svite väčšinu času pracoval v Železorudných baniach v Rudňanoch (v súčasnoti SABAR s. r. o.). Jeho zbierka je zameraná najmä na oblasť Spišsko-gemerského rudohoria. Hodnotné vzorky v jeho zbierke pochádzajú najmä z Rudnian.

Ľudovít Dojčanský má na rozdiel od väčšiny mineralogických štítkov hlavičku s adresou a označením "Zbierka nerastov Ľ. Dojčanský" umiestnenú v hornej časti štítku. Štítky sú robené na bielom papieri bežnej hrúbky. Hlavička je od štítku oddelená hrubšou čiernou čiarou. Štítok má 5 riadkov s predpísanými nápismi "Vzorka:", "Lokalita:" a "Rok:". Veľkosť štítkov je 52-54 x 65-69 mm.

Ľudovít Dojčanský

   Etiketa veľkosti 54 x 69 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Ľudovít Dojčanský

   Etiketa veľkosti 52 x 65 mm. Zbierka Ľ. Dojčanský (Spišská Nová Ves, Slovensko).

 

Poznámky:

- Text verifikovaný Ľ. Dojčanským.

Späť na začiatok stránky