Droop Carl Adolf

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 28.8.1841 (Raumthal, Nemecko) - 1930? (Bühl, Nemecko)

- jeden z najvýznamnejších nemeckých obchodníkov s minerálmi v 1. polovici 20. storočia

- Carl Adolf Droop založil v Drážďanoch-Plauene obchod z minerálmi v roku 1889. Po ňom obchod prevzal pravdepodobne jeho syn Carl Adolf Droop ml. Carlovi Droopovi v roku 1897 vyšla kniha "Die Gesteinslehre. Gemeinverständliche Geologie für Schulen und Sammler.". Niekoľko rokov vydával vlastný časopis "Mineralogische Notizen. Gemeinverständliches mineralogisches Fachblatt".

Štítky z rokov 1889-1903 majú v spodnej časti etikety nápisy (a veľkosti): "Sächsische Mineralien-Handlung CARL DROOP, Dresden." (55 x 46 mm a 44 x 37 mm), "Sächsische Mineralien-Handlung CARL DROOP, Dresden-Plauen." (94 x 67 mm), "Sächsische Mineralien-Handlung CARL DROOP, DRESDEN." (47 x 34 mm) alebo "Sächsische Mineralien-Handlung CARL DROOP, DRESDEN-PLAUEN." (52 x 39 mm). Etikety z rokov 1904 až do 30-tych rokov 20. storočia majú v spodnej časti štítku nápis "Mineralienhaus  Droop,    Dresden - Plauen." (55 x 39 mm) alebo "Mineralienhaus Droop, Dresden-Plauen." (55 x 39 mm a 51 x 40 mm). Z roku 1932 je známy štítok (59 x 38 mm), ktorému chýba v spodnej časti nápis, ale na štítku je okrem "No" predtlačený aj nápis "Fundort:". Pravdepodobne posledný typ štítkov veľkosti 59 x 38 mm je tvorený hrubou čiernou linkou, ktorá je po celom obvode štítku okrem hornej časti, kde je prerušená. Na toto miesto sa vpisovalo číslo. Tento typ štítkov má v ľavom dolnom rohu acronym MD, pričom veľké tlačené písmeno D je otočené smerom dole a na ňom je veľké tlačené písmeno M. Okrem vyššie spomenutých etikiet existovali ešte veľmi malé etikety veľkosti 17 x 8 mm, ktoré pravdepodobne slúžili skôr ako cenovky.

Mineralienhaus Droop, Dresden-Plauen

   Etiketa veľkosti 17 x 8 mm z rokov 1904 - 1930 (?). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Wilson Wendell E., 2009: Mineralogical Record Biographical Archive. (http://www.minrec.org/labels.asp?colid=916)

Späť na začiatok stránky