Francke Hugo

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 31.3.1860 (Plauen pri Drážďanoch, Nemecko) - † ?

- významný nemeckých mineralóg a lingvista na prelome 19. a 20. storočia

- Hermann Hugo Alfred Francke od r. 1882 študoval prírodné vedy na Univerzite v Jene, kde sa zaoberal najmä mineralógiou. Po roku sa stal asistentom na Mineralogickom ústave v Jene. Po smrti svojho tútora Prof. Dr. E. E.Schmidta v r. 1885 musel pre absenciu mineralógov na tejto univerzite pokračovať v štúdiu v Lipsku, kde študoval históriu mineralógie a mineralogickú literatúru a ukončil PhD. štúdium. V r. 1890 publikoval významnú knihu o mineráloch a ich názvoch "Über die mineralogische Nomenklatur", čo bola rozšírená práca jeho dizertačnej práce (H. H. A. Francke, 1889: Die allgemeinen Grundsätze bei der Bildung wissenschaftlicher Mineralnamen. Universität in Leipzig, Lepzig.).

Väčšina štítkov má rozmer 70 x 56 mm, je písaná rovnakým písmom, obsahuje ~ 0,8 mm hrubú, čiernu obvodovú linku, ktorá je v hornej časti prerušená a je tam predtlačený nápis "Sign." a vynechané voľné miesto. Vo vrchnej časti štítku sú predtačené nápisy "Name :" a "Fundort :". Na štítkoch je predlačených jemne bodkovaných 5 čiar. V spodnej časti štítku, ktorá je od vrchnej časti oddelená tenkou čiernou čiarou je nápis "Dr. Hugo Francke, Dresden.". Všetky predtlačené nápisy sú písané okrasným písmom. Label Archive (Wilson, 2008) uvádza aj iný, pravdepodobne novší typ štítkov, ktoré sú písané na bielom papieri, sú menšie ako predchádzjúci typ, majú hrubšiu čiernu obvodovú linku, všetky nápisy sú predtlačené obyčajným písmom (nie okrasným) a vo vrchnej časti linky je namiesto "Sign." predtalčené "No.". V dolnej časti chýba za menom nápis "Dresden". Druhý typ štítkov je oveľa zriedkavejší ako prvý, starší typ.

Hugo Francke

   Etiketa veľkosti 70 x 56 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Wilson Wendell E., 2009: Mineralogical Record Biographical Archive. (http://www.minrec.org/labels.asp?colid=923)

Späť na začiatok stránky