Stanislav Horský

Horský Stanislav

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 17.6.1959 (Prešov, Slovensko) - dodnes (Kežmarok, Slovensko)

- súčasný významný slovenský obchodník a zberateľ minerálov

- Stanislav Horský vyštudoval mineralógiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr pracoval v Geologickom prieskume v Spišskej Novej Vsi. Jeho zbierka je orientovaná najmä na minerály Slovenska, ale rozvíja aj mineralogický systém, ktorý dopĺňa o estetické vzorky. Zbiera od r. 1971 a jeho zbierka obsahuje ~ 1400 položiek.

Veľkosť štítkov S. Horského  je obyčajne 45 x 31 mm a sú písané na počítači a tlačené na tvrdšom žltom papieri. V štítku sú 3 polia. V najvyššom poli je predtlačené "MINERÁL", v strednom poli "LOKALITA" a v spodnom poli "ŠTÁT". Všetky polia sú v čiernom rámiku a oddelené od seba čiernou vodorovnou čiarou. V spodnej časti štítku je napísané "Zbierka minerálov Stanislav HORSKÝ" a telefónny a e-mailový kontakt. Existuje aj anglický variant štítkov veľkosti 44 x 33 (45 x 32) mm, kde v jednotlivých poliach sú nápisy "MINERAL", "LOCALITY" a "COUNTRY". Na starších štítkoch je uvedená adresa v Košiciach.

Stanislav Horský

   Etiketa veľkosti 45 x 31 mm z roku 2012. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Poznámky:

- Text verifikovaný S. Horským.

Späť na začiatok stránky