Hupperichs Leon

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? (?, Holandsko) - dodnes (Wijlre, Holandsko)

- súčasný holandský zberateľ

- Leon Hupperichs patrí k súčasným popredným a najvýznamnejším holandským zberateľom. Zbiera najmä fluority z klasických nemeckých a anglických lokalít, pyromorfity z klasických európskych lokalít a všeobecne nemecké klasické minerály. Okrem toho zbiera tiež estetické klasické vzorky zo Západnej a Strednej Európy, najmä z Francúzska, Českej republiky a Slovenska. Je majiteľom Cartils Minerals, firmy, ktorá obchoduje s minerálmi. Je tiež častým predajcom minerálov na poprednom internetovom aukčnom obchode s minerálmi e-Rock, kde postupne predáva svoju pôvodnú systematickú zbierku (okolo 2000 minerálov).

Leon Hupperichs používa štítky robené a vypisované v počítači. Štítky majú jednotnú veľkosť 56 x 33,5 mm a sú dvojfarebné. Štítok je rozdelený do 2 polí. V hornom, hlavnom poli je čiernym písmom veľkým tlačeným písmom písaný názov minerálu a lokalita (malým tlačeným písmom). V dolnej časti štítku, ktorá je oddelené modrou čiarou je nápis "Leon Hupperichs - Mineral Collection" a pod ním v druhom riadku "Wijlre - Netherlands". Nápis ako aj celý rámik štítku pozostávajúci z jednej linky je tiež modrej farby.

   Etiketa veľkosti 56 x 33,5 mm z roku 2012. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 56 x 33,5 mm z roku 2012. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

- Osobné informácie majiteľa etikiet.

Späť na začiatok stránky