Hurný Jozef

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? (Prešov?, Slovensko) - dodnes (Prešov, Slovensko)

- súčasný slovenský zberateľ

- Jozef Hurný patrí k silnej generácii východoslovenských zberateľov zoskupených v Prešove a okolí najmä v poslednom štvrťstoročí 20. storočia až dodnes. Táto skupina bola zameraná najmä na zbieranie minerálov z bývalého Východoslovenského kraja, stredného Slovenska a čiastočne aj Rumunska.

Doteraz známe štítky Jozefa Hurného majú veľkosť približne 72 x 47 mm, sú na hrubšom tmavobielom papieri, na ktorom je predtlačená adresa, názvy riadkov a čierna obvodovú linka okolo celej etikety. Orámovanie pozostáva z jednej hrubej čiernej linky. Štítok je rozdelený na 2 hlavné polia. V hornom poli, oddeleným od hlavného poľa stredne hrubou vodorovnou čiarou, je meno a adresa. Hlavné pole štítku je zložené z troch riadkov s predtlačenými nápismi (zhora dole): "Názov:", "Lokalita:" a "Rok:". Štítky sú vypisované ručne autorom. Väčšina štítkov pochádza pravdepodobne z 80-tych rokov 20. storočia.

Hurný Jozef

   Etiketa veľkosti 72 x 47 mm z roku 2007. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky