Hykš Jan

Hykš Jan

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? (Praha, Česká republika) - dodnes (Praha, Česká republika)

- súčasný český zberateľ minerálov

- Jan Hykš patrí k súčasným českým zberateľom, ktorý majú intenzívny vzťah k Slovensku, čo sa prejavuje na jeho zbierkotvornej činnosti. Je jeden zo zakladajúcich členov RAGRY. Jeho zbierka pozostáva najmä z vlastných zberov z českých a slovenských lokalít.        

Jan Hykš používa niekoľko typov komerčných štítkov. Doleuvedené štítky majú 2 veľkosti 81 x 51 mm a 74 x 47 mm a sú tlačené na bielom papieri. Etikety sú 3 zvislými čiernymi čiarami rozdelené na 4 polia. V najvrchnejšom poli je hlavička s nápisom "MINERAL COLLECTION" resp. "J. Hykš MINERAL COLLECTION". Veľkosť fontu je odlišná podľa veľkosti štítku. V druhom poli (zhora) je predtlačený nápis "mineral:" a vybodkovaná čiara. Podobne je to v ďalšom poli, kde je nápis "locality:". Najspodnejšie pole je prázdne a autor tu obvykle vpisuje do ľavého dolného rohu rok nálezu vzorky. Štítky sú vpisované ručne perom alebo ceruzkou autorom, ktorý používa obyčajne veľké tlačené písmo.

   Etiketa z roku 2010 (81 x 51 mm) vyplňovaná autorom. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa z roku 2012 (74 x 47 mm) vyplňovaná autorom. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky