Jaklin Hans

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 4.5.1874 (Videm, Slovinsko) - † ?

- cisársko-kráľovský "Bergakademiker" z prelomu 19. a 20. storočia

- O Hansovi Jaklinovi je len veľmi málo známych údajov. Hans pochádzal z obce Videm (južne od Ľubľany), kde bol jeho otec obchodníkom. V rokoch 1892-1896 študoval v Leobene v Rakúsku na Lesníckej vysokej škole (Montanistische Hochschule Leoben; dnes Montanuniversität Leoben). Štúdium ukončil s výborným prospechom (získal "Absolutorium"). Podľa doteraz dostupných údajov v jeho zbierke boli minerály takmer výlučne len z cisársko-kráľovských Rakúsko-Uhorských lokalít.  Existuje ešte údaj, že Hans Jaklin bol cisársko-kráľovský "banský akademik" (k. k. Bergakademiker) s adresou "Waasen 20, Leoben".

Štítky majú rozmer 85 x 52 mm a sú písané na (dnes) už zhnednutom tenkom papieri. V hornej strednej časti štítku je pravdepodobne razítkom predtlačený nápis "Hans Jaklin" uprostred s prekríženými 2 kladivami. Hans písal do ľavého horného rohu čísla vzorky v zbierke. Pravdepodobne všetky štítky sú písané rukou Hansa Jaklina.

Hans Jaklin

   Etiketa veľkosti 85 x 52 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

http://wikisource.org/wiki/Spodels_vpa

http://www.mindat.org/forum.php?read,6,174235,174342

Späť na začiatok stránky