Konietzny-Enden Theophil

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 11.12.1881 (Radoszowy (= Radoschau), Poľsko) - † 22.1.1946 (Bystrzyca Kłodzka (= Habelschwerdt), Poľsko)

- významný hornosliezsky vlastivedec a zberateľ minerálov

- Theophil Konietzny-Enden bol školský radca, učiteľ a člen Historickej komisie pre Sliezsko. Vo voľnom čase sa intenzívne venoval výskumu hornosliezskych dejín. Produktom jeho úsilia bolo uverejnenie početných najmä historicko-vlastivedných publikácií, ktoré boli založené z väčšej časti na základe archívnych štúdií. Napísal dielo "Bausteine zur oberschlesischen Landeskunde". Po druhej svetovej vojne bola jeho zbierka uložená do skríň na povalu gymnázia v sliezskom meste Prudnik. Zbierku tvorilo (r. 2008) približne 2600 vzoriek minerálov. Okrem toho zbierka obsahovala aj fosílie, horniny, kaustobiolity a organické minerály (väčšinou zmesi). Zbierka už neobsahovala vysoko estetické a muzeálne vzorky minerálov, avšak veľké množstvo historických vzoriek bolo z obdobia od konca 18. storočia až do približne 30-tych rokov 20. storočia. Zbierka obsahovala minerály z celej Európy, pričom významné boli kolekcie z Aust-Adgeru (Arendal) v Nórsku, Banskej Štiavnice na Slovensku, Johanngeorgenstadtu a Altenbergu v nemeckom Sasku, Bourg d´Oisans vo Francúzsku, z masívu Gotthard vo Švajčiarsku, ložiska Bytom, lokalít Złoty Stok (Reichenstein) a Miedzianka (Kupferberg) v Poľsku, z Uralu v Rusku a najmä pravdepodobne najstaršia časť pochádzajúca z prelomu 18. a 19. storočia z Vezuvu v Taliansku. Zo slovenských lokalít bola okrem najviac zastúpenej Banskej Štiavnice (spolu s Hodrušou-Hámrami a Vyhňami) cenná najmä kolekcia minerálov z historickej lokality Poniky a veľmi cenné historické jaskynné vzorky z Demänovej. Minerály v zbierke boli uložené väčšinou v krabičkách tmavozelenej farby, prispôsobených veľkosti jednotlivých vzoriek. Napriek tomu,  že väčšina minerálov má na základe písma štítky z rokov 1925-1939, vzorky minerálov sú väčšinou z oveľa starších nálezov (~1800-1914).

Štítky Theophila Konietzneho-Endena sú rôznej veľkosti, pretože okrem toho, že neboli presne strihané sa aj prispôsobovali charakteristickým tmavozeleným krabičkám, v ktorých boli. Najčastejšie prevládajú rozmery 57-59 x 45-48 mm. Známe sú veľkosti 59 x 48 mm, 59 x 47 mm, 59 x 46 mm, 59 x 45 mm, 58 x 48 mm, 58 x 47 mm, 58 x 46 mm, 58 x 45 mm, 58 x 44 mm, 58 x 43 mm, 58 x 38 mm, 57 x 47 mm, 57 x 46 mm, 57 x 45 mm, 48 x 36 mm, 46 x 28 mm, 46 x 36 mm, 45 x 33 mm, 34 x 35 mm a 34 x 34 mm. Pravdepodobné sú aj ďalšie rozmery štítkov. Najmenšie štítky o šírke 34 mm nemali napísanú presnú lokalizáciu, len "Ungarn", ale podľa doteraz zistených údajov, všetky vzorky pochádzali z lokalít zo Slovenska. Keďže tieto štítky boli desiatky rokov v krabičkách pod kameňmi a v zaprášenom prostredí, ich papier má hnedožltú farbu. Všetky štítky majú hnedý lem pozostávajúci z navzájom sa pretínajúcich čiar. Názov minerálu býva spravidla podčiarknutý hnedou linkou. Štítky sú písané kombináciou latinky a staronemeckého písma (Süderlin).

Theophil Konietzny-Enden

   Etiketa veľkosti 58 x 43 mm pravdepodobne z rokov 1925-1939. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Theophil Konietzny-Enden

   Etiketa veľkosti 59 x 48 mm pravdepodobne z rokov 1925-1939. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Theophil Konietzny-Enden

   Etiketa veľkosti 58 x 47 mm pravdepodobne z rokov 1925-1939. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Theophil Konietzny-Enden

   Etiketa veľkosti 59 x 46 mm pravdepodobne z rokov 1925-1939. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Theophil Konietzny-Enden

   Etiketa veľkosti 48 x 36 mm pravdepodobne z rokov 1925-1939. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Theophil Konietzny-Enden

   Etiketa veľkosti 34 x 35 mm pravdepodobne z rokov 1925-1939. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

(2009) http://www.amazon.de/Bausteine-oberschlesischen-Landeskunde-Hans-Ludwig-Abmeier/dp/3786117586

(2009) http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bnik_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
 

Späť na začiatok stránky