Lottermoser C.

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - ? (Kaliningrad?, Rusko)

- pruský zberateľ minerálov

- O C. Lottermoserovi neexistuje veľa informácií. Na základe jeho etikiet len možno usudzovať, že to bol zberateľ pôsobiaci v dnešnom ruskom Kaliningrade (predtým Königsberg v Prusku) a pravdepodobne žil niekedy v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia.

Zatiaľ poznáme 2 typy etikiet C. Lottermosera. Obidva typy štítkov sú na tvrdom papieri, majú rovnakú veľkosť, orámovanie a nápisy "Fundort" a "C. Lottermoser, Königsberg in Pr.". Odlišujú sa len tým, že na jednom type etikiet sú ešte nápisy " Ch. Z.", "H." a "G." a k tomu prislúchajúca dĺžka riadkov a na druhom type etikiet tieto nápisy chýbajú. "Ch. Z." označuje riadok pre chemické zloženie, "H." označuje tvrdosť a "G." mernú hmotnosť. Ručne vypisované štítky podľa doterajších informácií sú písané rovnakým písmom, najpravdepodobnejšie samotným Lottermoserom. [Pozn.: druhý typ etikiet je uverejnený na: http://www.minrec.org]

C. Lottermoser, Königsberg

   Etiketa veľkosti 66 x 44 mm. Zbierka M. Števko (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Wilson Wendell E., 2009: Mineralogical Record Biographical Archive. (http://www.minrec.org/labels.asp?colid=944)

Späť na začiatok stránky