Branislav Peták

Peták Branislav

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 12.12.1968 (Banská Štiavnica, Slovensko) - dodnes (Banská Štiavnica, Slovensko)

- najvýznamnejší súčasný banskoštiavnický obchodník s minerálmi

- Branislav Peták študoval na SPŠ baníckej v Banskej Štiavnici. Po jej skončení pracoval ako merač v Rudných baniach v Banskej Štiavnici. V r. 1994 založil firmu PERLA súčasťou ktorej je v súčasnosti najväčší slovenský veľkosklad minerálov a výrobkov z kameňa. Zbieraniu minerálov sa venuje od r. 1983. Zbiera estetické minerály z Banskej Štiavnice a jeho zbierka má v súčasnosti okolo 500-600 položiek. Okrem minerálov zbiera aj banícke lampy.

Branislav Peták má dva typy štítkov. Starší typ má rozmer 77 x 50 mm a je tvorený bielym hrubším papierom, na ktorom je v hlavičke predtlačený nápis "Mineralogická zbierka Branislav P e t á k Clementisa 1 Banská Štiavnica  Slovensko". Etiketa má 5 riadkov, v prvom je nápis "NÁZOV:" a v 3. riadku je nápis "LOKALITA:" Tmavý lem spolu s posledným 5. riadkom tvoria bunku, ktorá je zvislou čiarou rozdelená na dve časti. Druhý, novší typ štítkov je robený z bieleho výkresu a má rozmer 72 x 52 mm. V hlavičke má hlavný nápis "PERLA  BRANISLAV PETÁK" a adresu a identifikačné čísla firmy. Štítok má podobne ako predchádzajúci typ 5 riadkov, pričom v 1. riadku je nápis "Názov", vo 4. "Lokalita" a v pravej polovici 5. riadku je nápis "Cena".

Branislav Peták

   Etiketa veľkosti 77 x 50 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Branislav Peták

   Etiketa veľkosti 72 x 52 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Poznámky:

- Text verifikovaný B. Petákom.

Späť na začiatok stránky