Rimington Col. John Wilson

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 18.5.1832 (Broomhead Hall, Anglicko) - † 4.7.1909 (Lynton House (?), Upper Norwood, Anglicko)

- majiteľ jednej z najväčších historických britských zbierok minerálov

- Col. J. W. Rimington vyštudoval Univerzitu v Cambridge a potom niekoľko rokov pôsobil v armáde. Bol náruživý zberateľ minerálov, ale zbieral aj iné prírodniny ako napríklad rastliny, mušle a hmyz. Jeho zbierka bola pravdepodobne jedna z najväčších a najkrajších britských rozpredaných zbierok. Po Rimingtonovej smrti sa začala zbierka rozpredávať, aj keď časť zbierky (492 ks) bola predaná už v júni 1891. Z roku 1912 sú známe 2 predaje tejto zbierky v Paríži. Jeden z neskorších katalógov uvádzal 1300 ks z tejto zbierky. Časť zbierky (možno okolo 10 000 ks) bola okolo roku 1900 darovaná do múzea v Accringtone spolu s herbárom. Tu bola zbierka v roku 1951 zlikvidovaná a väčšina zbierky (13 plných skríň) sa dostalo do Univerzity v Readingu. Fosílie boli vyhodené pri Baxendene blízko Accringtonu. Niekoľko vzoriek sa pravdepodobne dostalo do Towneley Hall Museum v Burnley. Britský obchodník s minerálmi James Gregory získal viacero meteoritov. Niekoľko vzoriek mal aj anglický zberateľ John Calvert (1825-1897), Múzeum v Sheffielde, Ruskinove múzeum v Sheffielde a vzorky z tejto zbierky boli aj súčasťou Lapworthovej zbierky na Univerzite v Birminghame. V zbierke Col. J. W. Rimingtona sa nachádzali minerály aj od Augusta Krantza a Bryca Wrighta.

Doteraz sú známe pravdepodobne len 2 základné typy štítkov, ktoré sa líšia veľkosťou a typom obvodového ornamentu. Prvý, pravdepodobne starší typ štítkov má veľkosť 72 x 46 mm a ornament je zložený zo svetlo-tmavých krúžkov, ktoré sú pospájané spojovacími segmentami. 2. typ štítkov môže mať rozmery 60 x 47 mm, 61 x 48 mm a 62 x 48 mm a ornament je tvorený tmavými elipsami s bielym pravouhlým krížom. Na všetkých štítkoch je pod horným ornamentom predtlačené vľavo hore "No." a v strede pod ornamentom "Locality." Okrem toho je na všetkých štítkoch v prvej štvrtine etikety predtačený nápis "NAME, SYNONYMES, AND PECULIARITIES." Rimington mal jeden z mála štítkov, kde sa lokalita písala v pravom hornom rohu štítku a nie dole pod názov minerálu, ako je to pri väčšine etikiet minerálov. Papier štítkov je pomerne dosť tenký a predtlačené nápisy a ornamenty po obvode štítkov sú hnedej až čiernej farby.

John Wilson Rimington

   Etiketa veľkosti 60 x 47 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko). Vzorka pochádzala zo zbierok Akadémie vo Philadelphii v USA.

 

Referencie:

Taylor M. A., 1978: Oak Hill Park Museum, Accrington. - Geological Curator, 2, 3, s. 102.

Wilson Wendell E., 2010: Mineralogical Record Biographical Archive. - (http://www.minrec.org/labels.asp?colid=979)

Späť na začiatok stránky