Peter Sečkár

Sečkár Peter

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 8.12.1981 (Bratislava, Slovensko) - dodnes (Bratislava, Slovensko)

- súčasný slovenský zberateľ a brusič minerálov

- Peter Sečkár začal zbierať minerály v r. 1991 ako 10-ročný. Je profesionálnym brusičom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zbiera najmä minerály zo slovenských lokalít.

Peter Sečkár používa štítky väčšinou jednotnej veľkosti 80 x 42 mm, ktoré majú ručne mierne zrezané rohy. Známy je aj štítok s rozmermi 81 x 44 mm. Etikety sú písané klasicky na písacom stroji na zažltnutom tvrdom papieri. V hornej časti etikety je nápis "---zb.P.Sečkár---". Etikety sa často vyznačujú spresnenou lokalizáciou ako napr. názov štôlne, šachty, banského revíru atď.

Peter Sečkár   Etiketa veľkosti 80 x 42 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Peter Sečkár

   Etiketa veľkosti 80 x 42 mm z roku 2008. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Peter Sečkár

   Etiketa veľkosti 80 x 42 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Peter Sečkár

   Etiketa veľkosti 80 x 42 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Poznámky:

- Text verifikovaný P. Sečkárom.

Späť na začiatok stránky