Števko Martin

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 3. 1.1986 (Revúca, Slovensko) - dodnes (Bratislava, Slovensko)

- v súčasnosti najvýznamnejší zberateľ mladej generácie na Slovensku

- Martin Števko študuje mineralógiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. K minerálom ho priviedol jeho otec, ktorý dodnes pracuje v Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave. Minerály začal zbierať v r. 1992 a predmetom jeho vedeckého aj zberateľského záujmu sú najmä minerály Slovenska. V súčasnosti má jednu z najvýznamnejších zbierok slovenských minerálov. V r. 2008 získal 1/3 slovenských minerálov (1/3 D. Ozdín a 1/3 L. Turecký) z rozpredávanej zbierky Filadelfskej akadémie. Vo svojej zbierke má viacero vedecky hodnotných aj estetických vzoriek z klasických lokalít Slovenska. Má najlepšie vzorkovo zdokumentovanú lokalitu Chyžné-Herichová. Množstvo významných nálezov pochádza z jeho vlastných zberov. Je členom Slovenskej mineralogickej spoločnosti a redakčnej rady časopisu tejto spoločnosti. V roku 2008 mu bola udelená Cena rektora Univerzity Komenského za vedecko-výskumnú činnosť a v r. 2010 získal za diplomovú prácu v roku 2010 Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Do konca roku 2012 používal Martin Števko 3 typy štítkov, pričom všetky majú rovnaký základ. Najstarší typ, ktorý pochádzajú z rokov 2007-2010 sú tlačené sa tvrdom svetlohnedom papieri a majú veľkosť 74 x 52 mm. Štítok je zložený z dvoch polí, hlavného a dolného poľa s adresou. V hlavnom poli sú predtlačené 2 riadky s nápismi "Minerál:" a "Lokalita:". Nápisy sú písané šikmým písmom a podobne ako text v poli s adresou sú písané tieňovaným písmom, čo spôsobuje menšiu ostrosť písma. Dolné pole s adresou je tiež predtlačené, ale kým meno "Martin Števko" je predtlačené väčším a tučným písmom, samotná adresa je predtlačená menším a šikmým písmom. Adresa je uvedená v Revúcej ("T. Vansovej 1200/20, 050 01 Revúca"). Štítky sú vypisované čiernym tenkým perom/fixkou a obyčajne je na štítku uvedená aj cena. Ceny sú ešte v slovenských korunách (pozn. Euro bolo zavedené až od 1. 1. 2009). Celý štítok je oramovaný čiernou linkou. 2. typ štítkov je podobný predchádzajúcemu, ale je tlačený na obyčajnom bielom papieri, rozmer sa zmenil na 65 x 47 mm a predtlačené písmo už nie je tieňované. Tieto štítky sú vypisované modrým perom. Cena na štítkoch je uvedená obyčajne aj s označením meny ("€"). Tieto štítky autor používal prevažne v rokoch 2010-2012. 3. typ štítkov používaných od r. 2012 sa od predchádzajúceho typu líši len zmenou adresy v dolnej časti štítku, kde je uvedená adresa "Pribišova 15, 841 05 Bratislava". Niektoré štítky majú uvedenú cenu aj v eurách, aj v českých korunách.

   Etiketa veľkosti 74 x 52 mm z roku 2008. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 65 x 47 mm z roku 2012. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

   Etiketa veľkosti 65 x 47 mm z roku 2012. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Poznámky:

- Text verifikovaný M. Števkom.

Späť na začiatok stránky