Pavel Uher

Uher Pavel

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 9. 4.1963 (Bratislava, Slovensko) - dodnes (Bratislava, Slovensko)

- súčasný popredný slovenský mineralóg

- Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., patrí k najvýznamnejším slovenským mineralógom posledných dvoch desaťročí. Je autorom alebo spoluautorom desiatok vedeckých ako aj odborných článkov a publikácií. Pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1994-1996 bol na postdoktorandskom štipendijnom pobyte na University of Manitoba v kanadskom Winnipegu. Prof. Uher je národným reprezentantom v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA) a je prvým predsedom Slovenskej mineralogickej spoločnosti, členom Poľskej mineralogickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Minerály začal zbierať v r. 1978 a predmetom jeho vedeckého aj zberateľského záujmu sú najmä minerály pegmatitov.

Etikety Pavla Uhera sú písané modrým perom veľkým tlačeným písmom na zožltnutom výkrese. Etikety majú veľkosť 75 x 105 mm a text je písaný len v dolnej časti pretože na vrchnej polovici etikety bol umiestnený minerál v zbierke. Nápis s názvom minerálu býva podčiarknutý. Na etikete, v dolnej časti s textom sú ceruzkom nakreslené linajky.

Pavel Uher   Etiketa veľkosti 75 x 105 mm. Zbierka P. Uher (Bratislava, Slovensko).

Pavel Uher

   Etiketa veľkosti 75 x 105 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Pavel Uher

   Etiketa veľkosti 75 x 105 mm. Zbierka P. Uher (Bratislava, Slovensko).

 

Poznámky:

- Text verifikovaný P. Uherom.

Späť na začiatok stránky