ALBIT
      
Zbierka: Banícke múzeum, Rožňava, Slovensko
      
Opis: do 1,5 cm veľké kryštály bieleho, priesvitného albitu narastené na sider
ite, veľkosť vzorky 8 x 8 cm
      
Počet bodov: 
4,6 b

   
Foto: D. Peterec
Ref.: Peterec (2009)
 

Referencie:

2009

Peterec D., 2009: História baníctva v Rožňave. - Minerál, 17, 5, 371-389. [2x farebná fotografia]

1,0 b
1990

Ďuďa R., Rejl L., Slivka D., 1990: Minerály. - Aventinum, Praha, 520 s. [farebná fotografia]

1,2 b
1984

Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. - Osveta, Martin, 240 s. [farebná fotografia]

1,2 b
1983

Ďuďa R. & Slivka D., 1983: Minerály Slovenska 2. - Pressfoto, Bratislava. [farebná fotografia]

1,2 b

Späť na začiatok stránky