BARIT
      
Zbierka: Daniel Ozdín, Bratislava, Slovensko
      
Opis:
2 cm veľký ružicovitý agregát baritu narastený na kremenci
      
Počet bodov: 
6,4 b

   
Foto: D. Ozdín
Ref.: Ružička (2010)
 

Referencie:

2014

www.facebook.com/geology.page/photos_stream. [farebná fotografia]

0,3 b
2012

Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. - Granit, Praha, 480 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2010

Ružička P., 2010: Slovenské minerály publikované v rokoch 2000-2005. - Bull. miner.-petrolog. Odd. NM (Praha), 18, 2, 50-78. [farebná fotografia]

0,7 b
2010

Stiefel Eurocart - Triedenie minerálov podľa chemického zloženia. (učebná pomôcka, poster 120 x 160 cm) [farebná fotografia]

1,3 b
2010

www.mindat.org - Foto dňa 23. 3. 2010. [farebná fotografia]

1,4 b
2004

Mineralia Slovaca, 36, 3-4. [titulná stránka; farbená fotografia] 

1,5 b

Späť na začiatok stránky