KREMEŇ var. chalcedón s opálom         
      
Zbierka: Národní muzeum, Praha, Česká republika
      
Opis: veľkosť dutiny 15 x 6 cm; dutina je vyplnená prevažne sivomodrým chalcedónom, menej bielym opálom

      
Počet bodov: 
4,3 b

   
(fo
Foto: I. Ladziansky a Ľ. Trnka
Ref.: http://permonik.host.sk/Lubietova/chalcedon.jpg
 

Referencie:

2012

Kúšik D., 2012: Mineralogické lokality SR. Ľubietová.  (http://permonik.host.sk/ms1a3e3.htm) [farebná fotografia na Internete]

0,3 b
1984

Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. - Osveta, Martin, 240 s. [farebná fotografia]

1,2 b
1983

Bouška V. & Kouřimský J., 1983: Drahé kameny kolem nás. 3. vyd. - SPN, Praha, 400 s. [ČB fotografia]

0,4 b
1982

Ďuďa R. & Slivka D., 1982: Minerály Slovenska 1. - Pressfoto, Bratislava. [farebná fotografia]

1,2 b
1954

Kouřimský J., 1954: Nerosty II. - Orbis, Praha, 133 s. [farebná fotografia]

1,2 b

Späť na začiatok stránky