EUCHROIT
      
Zbierka: súkromná zbierka
      
Opis: Z
elenotyrkysové, nepriesvitné kryštály euchroitu truhličkovitého vzrastu narastené na svore. Veľkosť kryštálov je do 1,2 cm. 
      
Počet bodov: 
5,0 b

   
Foto: D. Slivka
Ref.: Vydavateľstvo PRESSFOTO
 

Referencie:

2012

Galvánek J. & Jeleň S., 2012: Sprievodca po zaujímavostiach okolia Banskej Bystrice. Geologicko-banícke zaujímavosti. (http://www.envigis.sk/geoporta/index.php?action=show&cat=lubietova&page=1) [farebná fotografia na Internete]

0,3 b
2002

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. - Granit,  Praha, 480 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2002

Uhlířová J. ed., 2002: Slovensko prírodný klenot v srdci Európy. - Slovenské národné múzeum, Bratislava, 48 s. [farebná fotografia]

1,0 b
1990

Ďuďa R., Rejl L., Slivka D., 1990: Minerály. - Aventinum, Praha, 520 s. [farebná fotografia]

1,2 b
1990

Slivka D., 1990: 1940-1990, 50 rokov GÚDŠ. - PressFoto, Bratislava. [pohľadnica; farebná fotografia]

1,3 b

Späť na začiatok stránky