FLUORIT
      
Zbierka: Ladislav Turecký, Bratislava, Slovenská republika
      
Opis: 18 mm veľký sivozelený oktaéder narastený na bielom kalcite v asociácii so sfaleritom a pyritom

      
Počet bodov: 
3,1 b

   
Fluorit (Banská Štiavnica)
Foto: D. Ozdín
Ref.: D. Ozdín & Z. Németh (eds.) (2004)
 

Referencie:

2004

Mineralia Slovaca, 38, 2. [titulná stránka; farbená fotografia]                                        

1,5 b
2003

Anonym, 2003: Almanach Bratislavského mineralogického klubu. - BMK, Bratislava, 38 s. [nepublikované]

0,2 b
2001

Korbel P., 2001: Minerály Slovenska. - Banská agentúra, Košice, 12 listov. [kalendár]

1,4 b

Späť na začiatok stránky