GALENIT
      
Zbierka: Národní muzeum, Praha, Česká republika
      
Opis:
~ 10 cm veľká zrastlica 2 väčších a niekoľkých menších hexaédrov galenitu
      
Počet bodov: 
3,2 b

   
Foto: D. Ozdín
Ref.: (foto autora)
 

Referencie:

     
2005 Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha, 376 s. [farebná fotografia] 1,2 b
1984

Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. - Osveta, Martin, 240 s. [ČB fotografia]

0,4 b
1982 Tuček K. & Tvrz F., 1982: Kapesní atlas nerostů a hornin. - 2.vyd. SPN, Praha, 344 s. [ČB fotografia] 0,4 b
1954

Kouřimský J., 1954: Nerosty II. - Orbis, Praha, 133 s. [farebná fotografia]

1,2 b

Späť na začiatok stránky