GOLDMANIT
      
Zbierka: Daniel Ozdín, Bratislava, Slovensko
      
Opis:
3 mm veľký, trávovozelený zrast goldmanitu so skleným leskom v dutine rozpadavej pyritovej rudy
      
Počet bodov: 
5,0 b

   
Foto: D. Ozdín
Ref.: (foto autora)
 

Referencie:

2012

Ružička P. & Šmál P., 2012: Slovenské minerály publikované v rokoch 2006-2010. - Bull. miner.-petrolog. Odd. NM (Praha), 20, 1, 1-36. [farebná fotografia]

0,7 b
2011

Slovenský t(r)ip - Pezinok. Relácia televízie TA3 (vysielané 24. a 25.12.; http://www.ta3.com/clanok/6346/pezinok.html). [farebná fotografia]

1,3 b
2011

Pezinok District (http://beling.net/articles/about/Pezinok_District) [farebná fotografia]

0,3 b
2010

http://www.ozdinminerals.com/MineralySR-htm/MineralySlovenskaG.htm [farebná fotografia]

0,7 b
2009

Ozdín D., 2009: Goldmanit. - Ochrana prírody Slovenska, 4.  [farebná fotografia]

1,0 b
2008

Ozdín D., Sečkár P., Števko M., 2008: Nové nálezy minerálov z Pezinku v Malých Karpatoch. - Minerál, 16, 6, 528-533. [farebná fotografia]

1,0 b

Späť na začiatok stránky