HODRUŠIT
      
Zbierka: súkromná zbierka, Česká republika
      
Opis:
viac ako 1 cm dlhá ihlica hodrušitu v bielom kremeni s hematitom
      
Počet bodov: 
3,6 b

   
(fotografia zatiaž nie je k dispozícii)
Foto:
Ref.:
 

Referencie:

2012

Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. - Granit, Praha, 480 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2008

Hyršl J. & Korbel P., 2008: Tschechien & Slowakei. Mineralien und Fundstellen. - Rainer Bode, Haltern,, 576 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2004

Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha, 376 s. [farebná fotografia]

1,2 b

Spä na začiatok stránky