HODRUŠIT
      
Zbierka: Martin Števko, Bratislava, Slovensko
      
Opis: zhluk tmavočervených radiálnych agregátov kermezitu v asociácii s valentinitom v dutinách kremeňa

      
Počet bodov: 
9,0 b

   
Foto: Martin Števko
Ref.: Ďuďa R. & Ozdín D. (2012)
 

Referencie:

2014

http://www.ozdinminerals.com/MineralySR-htm/MineralySlovenskaK.htm (20. 3. 2010) [farebná fotografia]

0,3 b
2014

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MediaDataShow?backlink=1&lokationid=14944&galerie=mineral&lang=en&language=english (19. 2 2014) [farebná fotografia]

0,3 b
2012

Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. - Granit, Praha, 480 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2012

Ružička P. & Šmál P., 2012: Slovenské minerály publikované v rokoch 2006-2010. - Bull. miner.-petrolog. Odd. NM (Praha), 20, 1, 1-36. [farebná fotografia]

0,7 b
2012

Bull. miner.-petrolog. Odd. NM (Praha), 20, 1, titulná stránka. [farebná fotografia]

1,5 b
2012

Števko M. & Bálintová T., 2012: Kermezit und valentinit z antimonitového ložiska Chyžné–Herichová. Minerál, 20, 2, 168-170. [farebná fotografia]

1,0 b
2012

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie (propagačný materiál katedry) [farebná fotografia]

1,0 b
2009

Števko M., Bálintová T., Turecký L., 2009: Kermesit und Valentinit von Chyžné–Herichová bei Revúca, Slowakei. Lapis, 34, 9, 37-39. [farebná fotografia]

1,0 b
2009

Mineralia Slovaca, 41, 1, titulná stránka. [farebná fotografia]

1,5 b
?

Informačný leták k Medzinárodnej výstave minerálov, fosílií a šperkov, Bratislava ?. ?. 20??. [farebná fotografia]

0,2 b
2007

http://www.mindat.org/photo-252639.html (19. 2. 2014) [farebná fotografia]

0,3 b

Späť na začiatok stránky