KERMEZIT
      
Zbierka: Martin Števko, Bratislava, Slovensko
      
Opis: menšia vzorka (veľkosť hl. agregátu ~ 2 cm) veľmi estetických tmavočervených ihlíc kermezitu, prerastajúcich sa s kryštálmi kalcitu

      
Počet bodov: 
5,9 b

   
Foto: M. Števko
Ref.: Ďuďa & Ozdín (2012)
 

Referencie:

2013

Informačný leták k Medzinárodnej výstave minerálov, fosílií a šperkov, Bratislava 5.-6. 10. 2013. [farebná fotografia]

0,2 b
2013

Barbora n. o., 2013: Vzácne minerály Pezinka a okolia. (propagačný materiál) [farebná fotografia]

1,0 b
2012

Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. - Granit, Praha, 480 s. [farebná fotografia]         

1,8 b
2012

Minerál, 20, 2, titulná stránka. [farebná fotografia]

1,5 b
2007

www.mindat.org - Foto dňa 26. 5. 2007. [farebná fotografia]        

1,4 b

Späť na začiatok stránky