KREMEŇ var. žezlový ametyst
      
Zbierka: Martin Števko, Bratislava, Slovensko
      
Opis: 7 cm veľké kryštály žezlového ametystu z prieskumnej štôlne Terézia v Banskej Štiavnici

      
Počet bodov: 
3,2 b

   
Kremeň + var. ametyst, Banská Štiavnica, Slovensko
Foto: P. Škácha
Ref.: Ozdín et al. (2011)
 

Referencie:

2013

Ozdín D., 2013: Štiavnické Bane - klasická lokalita ametystu v Európe. - Montanrevue, 6, 4, str. 35. [farebná fotografia]

1,0 b
2012

Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. - Granit, Praha, 480 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2011

Ozdín D., Števko M., Bačo P., Tuček P., 2011: Súčasný stav a nové poznatky o výskytoch ametystu na Slovensku. - Minerál, 19, 6, 517-534. [farebná fotografia]

1,0 b

Späť na začiatok stránky