PYRIT
      
Zbierka: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, Slovensko
      
Opis: drúza pyritu 10 x 8 cm s veľkými (~ 3 cm) hexaédrami pyritu, ktorého plochy sú väčšinou ryhované

      
Počet bodov:  3,1 b

   
(fotografia zatiaľ nie je k dispozícii)
Foto:
Ref.:
 

Referencie:

1997

Mineralia Slovaca, 29, 6. [titulná stránka; farbená fotografia]                                        

1,5 b
1984

Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. - Osveta, Martin, 240 s. [ČB fotografia]

0,4 b
1982

Ďuďa R. & Slivka D., 1982: Minerály Slovenska 1. - Pressfoto, Bratislava. [farebná fotografia]

1,2 b

Späť na začiatok stránky