SCHAFARZIKIT
      
Zbierka: Súkromná zbierka
      
Opis:
~ 0,8 mm hrubý a ~ 1,5 mm vysoký prizmatický hnedočervený kryštál schafarzikitu kolmo narastený na horninu
      
Počet bodov: 
6,6 b

   
Foto: J. & E. Sejkora
Ref.: Sejkora et al. (2004)
 

Referencie:

2013

Barbora n. o., 2013: Vzácne minerály Pezinka a okolia. (propagačný materiál) [farebná fotografia]

1,0 b
2011

Slovenský t(r)ip - Pezinok. Relácia televízie TA3 (vysielané 24. a 25.12.; http://www.ta3.com/clanok/6346/pezinok.html). [2x farebná fotografia]

1,3 b
2010

Ružička P., 2010: Slovenské minerály publikované v rokoch 2000-2005. - Bull. miner.-petrolog. Odd. NM (Praha), 18, 2, 50-78. [farebná fotografia]

0,7 b
2008

Hyršl J. & Korbel P., 2008: Tschechien & Slowakei. Mineralien und Fundstellen. - Rainer Bode, Haltern,, 576 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2005

Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha, 376 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2005

Sejkora J., Ozdín D., Vitáloš J., Tuček P., Ďuďa R., 2005: Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei). - Lapis, 29, 12, 27-28 a 33-36. [farebná fotografia]

1,2 b

Späť na začiatok stránky