SENARMONTIT
      
Zbierka: Národní muzeum, Praha, Česká republika
      
Opis: oktaedrický 2 mm veľký kryštál senarmontitu

      
Počet bodov: 
4,6 b

   
(fotografia zatiaľ nie je k dispozícii)
Foto: J. & E. Sejkora
Ref.: Sejkora et al. (2004)
 

Referencie:

2013

Barbora n. o., 2013: Vzácne minerály Pezinka a okolia. (propagačný materiál) [farebná fotografia]

1,0 b
2008

Hyršl J. & Korbel P., 2008: Tschechien & Slowakei. Mineralien und Fundstellen. - Rainer Bode, Haltern,, 576 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2005

Sejkora J., Ozdín D., Vitáloš J., Tuček P., Ďuďa R., 2005: Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei). - Lapis, 29, 12, 27-28 a 33-36. [farebná fotografia]

1,2 b
2005

Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha, 376 s. [farebná fotografia]

1,2 b

Späť na začiatok stránky