TETRADYMIT
      
Zbierka: Národní muzeum, Praha, Česká republika
      
Opis:
3 mm veľký sivočierny kryštál narastený do priestoru na alterovanej hornine
      
Počet bodov: 
4,2 b

   
Foto: J. & E. Sejkora
Ref.: Sejkora et al. (2004)
 

Referencie:

2012

Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. - Granit, Praha, 480 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2010

Ružička P., 2010: Slovenské minerály publikované v rokoch 2000-2005. - Bull. miner.-petrolog. Odd. NM (Praha), 18, 2, 50-78. [farebná fotografia]

0,7 b
2005

Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha, 376 s. [farebná fotografia]

1,2 b
2004

Sejkora J., Litochleb J., Černý P., Ozdín D., 2004: Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika). - Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 303-315. [farebná fotografia]

0,7 b
2004

Sejkora J., Litochleb J., Černý P., Ozdín D., 2004: Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika). - Min. Slov., 36, 3-4, 303-315.  [ČB fotografia]

0,4 b

Späť na začiatok stránky