ZLATO
      
Zbierka: Liptovské múzeum, Ružomberok, Slovensko
      
Opis:
do 0,7 cm veľké pliešky zlata na antimonite
      
Počet bodov: 
5,6 b

   
Foto:
Ref.: http://www.mineraly.sk/files/min/zlato%20copy.jpg
 

Referencie:

2011

Sabucha R., 2011: Minerály a horniny Slovenska. - http://www.mineraly.sktao-yin.com/feng-shui/feng_shui_cristaux.html [farebná fotografia]      

0,4 b
1993

Mineralia Slovaca, 25, 4. [farebná fotografia na titulnej strane]

1,5 b
1990

Slivka D., 1990: 1940-1990, 50 rokov GÚDŠ. - PressFoto, Bratislava. [pohľadnica; farebná fotografia]

1,3 b
1982

Ďuďa R. & Slivka D., 1982: Minerály Slovenska 1. - Pressfoto, Bratislava. [farebná fotografia]

1,2 b
1954

Kouřimský J., 1954: Nerosty II. - Orbis, Praha, 133 s. [farebná fotografia]

1,2 b

Späť na začiatok stránky