Desfours-Walderode Arthur

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 22.2.1852 (Praha, Česká republika) - † 27.8.1917 (Bratislava, Slovenská republika)

- gróf s veľmi významnou mineralogickou zbierkou

- Starý šľachtický rod Desfours, pôvodom z Belgicka sa presťahoval do Lotrinska, odkiaľ sa v 17. storočí presťahoval do Čiech (do Křetína). Zakladateľom českej línie rodu bol Mikuláš Desfours. Jeden z príslušníkov tohto rodu sa v 18. storočí oženil s dcérou posledného grófa Walderodeho z Eckhausenu a tak vznikol rod Desfours-Walderode. Jedným z grófov tohto významného šľachtického rodu bol aj celým menom Arthur Vincenz Maximilian Franz Joseph Desfours-Walderode z Montu a Athienville. Bol majiteľom významnej mineralogickej zbierky, ktorá obsahovala veľmi hodnotné exponáty. Neskôr sa v 2. polovici 20. storočia dostal k časti grófovej zbierky Pavel Sláma, ktorý vyrobil k minerálom štítky a zbierku neskôr ponúkol ďalším zberateľom.

Pôvodné etikety sa zachovali len veľmi vzácne, existujú väčšinou len štítky ku vzorkám zo zbierky grófa Desfours-Walderode, ktoré vyhotovil P. Sláma.

štítok Pavla Slámu minerálu zo zbierky Arthura Desfours-Walderode

   Etiketa veľkosti 57 x 29 mm. Štítok vyhotovený P. Slámom. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

    Pozn.: Minerál je pôvodne zo zbierky grófa Arthura Desfours-Walderode.

 

Referencie:

http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=46364

http://de.wikipedia.org/wiki/Des_Fours

http://patricus.info/Rodokmeny/Bukuvka.txt

http://www.geocities.com/Heartland/Bluffs/2868/Rodokmeny/Desfours.txt

Späť na začiatok stránky