Sláma Pavel

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 6.5.1942 (Zlín, Česká republika) - dodnes (Otrokovice, Morava, Česká republika)

- bývalý zberateľ minerálov

- Podnikateľ Sláma bol zberateľom minerálov. Zbieral minerály podľa mineralogického systému. Podarilo sa mu získať viaceré minerály zo zbierky grófa Artura Desfours-Walderode. Minerály tejto zbierky nemali takmer vlastné štítky, preto im Sláma urobil nové.

Etikety má Sláma písané písacím strojom na obyčajný biely papier. Text je písaný súvisle v niekoľkých riadkoch. Názov minerálu je písaný veľkým tlačeným písmom červenej farby.

Pavel Sláma

   Etiketa veľkosti 57 x 29 mm. Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

    Pozn.: Minerál je pôvodne zo zbierky grófa Arthura Desfours-Walderode.

 

Poznámky:

- Text verifikovaný P. Slámom.

Späť na začiatok stránky